Кері қайтарылған сертификаттар
Негізгі сертификаттар
  • ҚР НҚО негізгі сертификаттар ссылка
  • ҚР ҰҚО негізгі сертификаттар ссылка

ҚР ҰКО статистикасы

Жалпы саны

20266890

Жеке тұлғалар

19379033

Заңды тұлғалар

887289

Бір жыл ішінде - 2023

5774913

Осы айда

1260259

Осы күні
23.03.2023

15579
Толығырақ