Кері қайтарылған сертификаттар
Негізгі сертификаттар
  • ҚР НҚО негізгі сертификаттар ссылка
  • ҚР ҰҚО негізгі сертификаттар ссылка

ҚР ҰКО статистикасы

Жалпы саны

21225520

Жеке тұлғалар

20299641

Заңды тұлғалар

925871

Бір жыл ішінде - 2023

19389532

Осы айда

498717

Осы күні
10.12.2023

20149
Толығырақ