Кері қайтарылған сертификаттар
Негізгі сертификаттар
  • ҚР НҚО негізгі сертификаттар ссылка
  • ҚР ҰҚО негізгі сертификаттар ссылка

ҚР ҰКО статистикасы

Жалпы саны

17863655

Жеке тұлғалар

16998452

Заңды тұлғалар

865144

Бір жыл ішінде - 2022

15879567

Осы айда

143632

Осы күні
04.12.2022

15424
Толығырақ