Кері қайтарылған сертификаттар
Негізгі сертификаттар

ҚР ҰКО статистикасы

Жалпы саны

17631913

Жеке тұлғалар

16808869

Заңды тұлғалар

823044

Бір жыл ішінде - 2022

6117616

Осы айда

832199

Осы күні
27.05.2022

33670
Толығырақ