Кері қайтарылған сертификаттар
Негізгі сертификаттар

ҚР ҰКО статистикасы

Жалпы саны

11752897

Жеке тұлғалар

11027089

Заңды тұлғалар

725790

Бір жыл ішінде - 2021

606018

Ағымдағы айда

606018

Осы күні
16.01.2021

18580
Көбірек білу