Кері қайтарылған сертификаттар
Негізгі сертификаттар
  • ҚР НҚО негізгі сертификаттар ссылка
  • ҚР ҰҚО негізгі сертификаттар ссылка

ҚР ҰКО статистикасы

Жалпы саны

21017859

Жеке тұлғалар

20125349

Заңды тұлғалар

891590

Бір жыл ішінде - 2023

9561225

Осы айда

322483

Осы күні
07.06.2023

59182
Толығырақ