Кері қайтарылған сертификаттар
Негізгі сертификаттар
  • ҚР НҚО негізгі сертификаттар ссылка
  • ҚР ҰҚО негізгі сертификаттар ссылка

ҚР ҰКО статистикасы

Жалпы саны

22935914

Жеке тұлғалар

21992384

Заңды тұлғалар

943522

Бір жыл ішінде - 2024

9077719

Осы айда

945188

Осы күні
14.04.2024

27988
Толығырақ