ЭЦҚ кілттерін бұлтты сақтау

(бұдан әрі-ЭЦҚ) пайдалана отырып, барлық есептеу операциялары технологиясы арқылы іске асырылған заңды маңызы бар ЭЦҚ» сыртқы сервиске («бұлтқа») көшіреді, пайдаланушының жағында пайдаланушының биометриялық деректері, яғни пайдаланылатын платформаларға (браузері бар компьютер, мобильді құрылғы немесе басқа платформа) қарамастан, операцияларды ыңғайлы тәсілмен жасау үшін «бұлтты» ЭЦҚ сервистерімен жиынтығында пайдаланылатын фото, бейне арқылы жеке басын растау қажеттілігін ғана қалдыра отырып, сыртқы сервиске «бұлтқа» көшіреді.

Жаңа технологияның арқасында пайдаланушылар анағұрлым мобильді болады және кілттерді жасау, сертификаттарды жаңарту, компьютерге және мобильді құрылғыға ЭЦҚ құралдарын орнату бойынша барлық мүмкін болатын әрекеттерді жүргізуді тоқтатады. Сертификаттармен кері қайтарып алу рәсімдері жеңілдетіледі және ақпарат тасығыштардан (файлдық жүйе) ЭЦҚ кілттерінің сыртқа шығу тәуекелі азаяды.

Бұлт ЭЦҚ пайдаланушылардың жабық кілттерін бұлтта сақтауға және электрондық құжаттарға қол қоюға мүмкіндік береді. Пайдаланушылардың құжаттарына қол қою кезінде Биометрия арқылы жүргізу жоспарлануда. Бұл жобаны іске қосу 2021 жылға жоспарланып отыр.