Бейрезиденттерге

Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлғаның бірінші басшысы үшін тіркеу куәлігін алу тәртібі

Резидент емес заңды тұлғаның бірінші басшысы үшін «Азаматтарға арналған үкімет» МК» (ХҚКО) ұсынылатын құжаттардың тізімі:

 • өтінім бергеннен кейін қалыптастырылған, бірегей нөмірі мен өтінім берушінің қолы бар өтініш;
 • көрсетілетін қызметті алушы өкілінің жеке басын куәландыратын құжат;
 • Қазақстан Республикасының «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңының 9 – бабының 3-тармағына сәйкес жеке сәйкестендіру нөмірі бар құжаттардың бірі-резидент емес құжаттарды ұсынған кезде;
 • ҚР ҰКО тіркеу куәліктерін бір жолғы алуға көрсетілетін қызметті алушының өкіліне сенімхат – ҚР ҰКО тіркеу куәліктерін беруге өтініште көрсетілген тұлғаның мүдделерін білдірген кезде. Ұйымның мөрі болмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының өкіліне сенімхат ҚР ҰКО тіркеу куәліктерін беруге құжаттарды ұсыну өкілеттіктерін көрсете отырып, нотариалды куәландырылады және сенімхатпен белгіленген тапсырманы орындау үшін тиісті құжаттарға қол қою.
 • Тіркеу куәлігін алу үшін резидент емес заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бірінші басшысына заңды тұлғаның уәкілетті органынан резидент емес заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің мүдделерін білдіру өкілеттіктерін көрсете отырып сенімхат ұсынылады (салыстырып тексеру үшін).
 • Басқа мемлекеттің аумағында тұрақты тұратын шетелдік, азаматтығы жоқ адам құжаттарды ұсына отырып, олардың мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариат куәландырған аудармасын да ұсынады (құжаттарды орыс тілінде ұсыну жағдайларын қоспағанда). Шетелдіктің, азаматтығы жоқ адамның құжаттары мәтінінің аудармасының дұрыстығы шетелдік азаматы болып табылатын Мемлекеттің немесе азаматтығы жоқ адамның тұрақты тұратын мемлекеттің дипломатиялық өкілдігінде немесе консулдық мекемесінде не сыртқы саяси ведомствосында куәландырылуы мүмкін.
Қазақстан Республикасының бейрезиденті қол қою құқығымен қызметкер үшін тіркеу куәлігін алу тәртібі

Резидент емес заңды тұлғаның бірінші басшысы үшін «Азаматтарға арналған үкімет» МК» (ХҚКО) ұсынылатын құжаттардың тізімі:

 • өтінім бергеннен кейін қалыптастырылған, бірегей нөмірі мен өтінім берушінің қолы бар өтініш;
 • көрсетілетін қызметті алушы өкілінің жеке басын куәландыратын құжат;
 • Қазақстан Республикасының «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңының 9 – бабының 3-тармағына сәйкес жеке сәйкестендіру нөмірі бар құжаттардың бірі-резидент емес құжаттарды ұсынған кезде;
 • ҚР ҰКО тіркеу куәлігін бір жолғы алуға көрсетілетін қызметті алушының өкіліне сенімхат – ҚР ҰКО тіркеу куәліктерін беруге өтініште көрсетілген тұлғаның мүдделерін білдірген кезде. Ұйымның мөрі болмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының өкіліне сенімхат ҚР ҰКО тіркеу куәліктерін беруге құжаттарды ұсыну өкілеттіктерін көрсете отырып, нотариалды куәландырылады және сенімхатпен белгіленген тапсырманы орындау үшін тиісті құжаттарға қол қою.
 • Басқа мемлекеттің аумағында тұрақты тұратын шетелдік, азаматтығы жоқ адам құжаттарды ұсына отырып, олардың мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариат куәландырған аудармасын да ұсынады (құжаттарды орыс тілінде ұсыну жағдайларын қоспағанда). Шетелдіктің, азаматтығы жоқ адамның құжаттары мәтінінің аудармасының дұрыстығы шетелдік азаматы болып табылатын Мемлекеттің немесе азаматтығы жоқ адамның тұрақты тұратын мемлекеттің дипломатиялық өкілдігінде немесе консулдық мекемесінде не сыртқы саяси ведомствосында куәландырылуы мүмкін.
Қазақстан Республикасының бейрезиденті ұйымның жұмыскері үшін тіркеу куәлігін алу тәртібі

Резидент емес заңды тұлғаның бірінші басшысы үшін «Азаматтарға арналған үкімет» МК» (ХҚКО) ұсынылатын құжаттардың тізімі:

 • өтінім бергеннен кейін қалыптастырылған, бірегей нөмірі мен өтінім берушінің қолы бар өтініш;
 • көрсетілетін қызметті алушы өкілінің жеке басын куәландыратын құжат;
 • Қазақстан Республикасының «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңының 9 – бабының 3-тармағына сәйкес жеке сәйкестендіру нөмірі бар құжаттардың бірі-резидент емес құжаттарды ұсынған кезде;
 • ҚР ҰКО тіркеу куәліктерін бір жолғы алуға көрсетілетін қызметті алушының өкіліне сенімхат – ҚР ҰКО тіркеу куәлігін беруге өтініште көрсетілген тұлғаның мүдделерін білдірген кезде. Ұйымның мөрі болмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының өкіліне сенімхат ҚР ҰКО тіркеу куәлігін беруге құжаттарды ұсыну өкілеттіктерін көрсете отырып, нотариалды куәландырылады және сенімхатпен белгіленген тапсырманы орындау үшін тиісті құжаттарға қол қою.
 • Басқа мемлекеттің аумағында тұрақты тұратын шетелдік, азаматтығы жоқ адам құжаттарды ұсына отырып, олардың мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариат куәландырған аудармасын да ұсынады (құжаттарды орыс тілінде ұсыну жағдайларын қоспағанда). Шетелдіктің, азаматтығы жоқ адамның құжаттары мәтінінің аудармасының дұрыстығы шетелдік азаматы болып табылатын Мемлекеттің немесе азаматтығы жоқ адамның тұрақты тұратын мемлекеттің дипломатиялық өкілдігінде немесе консулдық мекемесінде не сыртқы саяси ведомствосында куәландырылуы мүмкін.
Қазақстан Республикасының бейрезиденті жеке тұлға үшін тіркеу куәлігін алу тәртібі

«Азаматтарға арналған үкімет» МК (ХҚКО) резидент емес жеке тұлға үшін ұсынылатын құжаттардың тізімі:

 • өтінім бергеннен кейін қалыптастырылған, бірегей нөмірі мен өтінім берушінің қолы бар өтініш;
 • көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжат;
 • жеке сәйкестендіру нөмірі бар және осы резидент еместің Қазақстан Республикасының «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңының
  9-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында тіркелгенін растайтын құжаттардың бірі;
 • ҚР ҰКО тіркеу куәліктерін беруге құжаттарды ұсыну өкілеттігін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының өкіліне нотариалды куәландырылған сенімхат және көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдірген кезде – сенімхатпен айқындалған тапсырманы орындау үшін тиісті құжаттарға қол қою.
 • Басқа мемлекеттің аумағында тұрақты тұратын шетелдік, азаматтығы жоқ адам құжаттарды ұсына отырып, олардың мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариат куәландырған аудармасын да ұсынады (құжаттарды орыс тілінде ұсыну жағдайларын қоспағанда). Шетелдіктің, азаматтығы жоқ адамның құжаттары мәтінінің аудармасының дұрыстығы шетелдік азаматы болып табылатын Мемлекеттің немесе азаматтығы жоқ адамның тұрақты тұратын мемлекеттің дипломатиялық өкілдігінде немесе консулдық мекемесінде не сыртқы саяси ведомствосында куәландырылуы мүмкін.