Қосылған кезде, NCALayer сервис файлдарын сақтайтын өз папкасын жасайды.

bundles:        модульдерді орнату/жаңарту үшін  папкасы
ncalayer-cache: орнатылған модульдермен папкасы
ncalayer.der:   NCALayer және модульдер туралы ақпарат бар файл (Интернеттен әр іске қосылған сайын жүктеледі)
ncalayer.log:   журнал файлы
settings.json:  бағдарламаны баптау

Әр ОЖ-де олар белгілі бір жерлерде орналасқан. Папка жасырын жүйе папкаларында жасалады, сондықтан оған көшу операциялық жүйеде белгіленген нақты жолмен жасалуы керек.

Windows

«Компьютер» немесе басқа кез келген папканы ашыңыз. Мекенжай жолағында келесіні көрсетіңіз

%APPDATA%\NCALayer
# регистр не имеет значения

және «Enter» пернесін басыңыз.

NCALAYER_HOME on Windows

NCALayer үй каталогын ашыңыз. Файлды bundles папкасына көшіріңіз. NCALayer-ді іске қосыңыз. «Модульдерді басқару» тармағын ашып, сіз жүктеген модульдің орнатылғанын тексеріңіз.

Mac OS X

«Finder» қосымшасының мәзірінде "Өту" -> "Папкаға өту..." тармағын таңдаңыз. Немесе «Finder» мәтіндік мәзірінде "Папкаға өту...".

Go to folder

Диалогтық терезеде келесі жолды көрсетіңіз

~/Кітапханалар/Application Support/NCALayer
немесе
~/Library/Application Support/NCALayer

Go to folder dialog

және "Өту" батырмасына басыңыз.

NCALAYER_HOME on Mac

Linux

Сіздің жұмыс үстел ортасының файл менеджерін ашыңыз. Мекенжай жолағында келесіні көрсетіңіз

~/.config/NCALayer

және "Enter" батырмасын басыңыз.

NCALAYER_HOME on Linux