ҚР ҰКО статистикасы

Қолданыстағы ЭЦҚ кілттері
Жалпы саны
10272379
Жеке тұлғалар
9554875
Заңды тұлғалар
717504
Жеке куәлік
Бір жыл ішінде - 2020
498170
Маусым
7766
Мамыр
27840
Сәуір
174
Наурыз
100889
Ақпан
181450
Қаңтар
180051
2020
498170
2019
2298336
2018
1864829
2017
1614404
2016
1294484
2015
1715291
2014
1199965
2013
920930
2012
78444
Юридические лица - удаленная идентификация
Осы күні - 03.06.2020
1011
Маусым
3095
Мамыр
19744
Сәуір
15295
Наурыз
0
Ақпан
0
Қаңтар
0
2020
38134
Басқа қосымшалар арқылы шығарылған (mgov)
Бір жыл ішінде - 2020
326563
Маусым
2413
Мамыр
13423
Сәуір
2139
Наурыз
71432
Ақпан
152742
Қаңтар
84414
2020
326563
2019
128601
Выпущенные на защищенный носитель
Бір жыл ішінде - 2020
508016
Маусым
7940
Мамыр
28947
Сәуір
593
Наурыз
102594
Ақпан
184438
Қаңтар
183504
2020
508016
2019
2352760
2018
688393
Ағымдағы жылдың статистикасы
Осы күні - 03.06.2020
28677
Ағымдағы айда
87040
Бір жыл ішінде - 2020
3899492
SSL техникалық сертификаты
Бір жыл ішінде - 2020
113
Маусым
2
Мамыр
13
Сәуір
34
Наурыз
5
Ақпан
47
Қаңтар
12
2020
113
2019
298
2018
213
2017
219
2016
313
2015
170
2014
139
2013
111
2012
85
Физические лица - удаленная идентификация
Осы күні - 03.06.2020
12391
Маусым
38731
Мамыр
241564
Сәуір
268981
Наурыз
31779
Ақпан
0
Қаңтар
0
2020
581055
SIM карта
Бір жыл ішінде - 2020
0
Маусым
0
Мамыр
0
Сәуір
0
Наурыз
0
Ақпан
0
Қаңтар
0
2019
21
2018
5
2017
26
2016
555
2015
366
Жалпы статистика
Маусым
87040
Мамыр
469542
Сәуір
363254
Наурыз
590152
Ақпан
1141088
Қаңтар
1248416
2020
3899492
2019
8339720
2018
6451005
2017
4932007
2016
3764543
2015
3575667
2014
2436479
2013
2134322
2012
455720
2011
478292
2010
316000
2009
105300
2008
2340