ҚР ҰКО статистикасы

Қолданыстағы ЭЦҚ кілттері
Жалпы саны
17291279
Жеке тұлғалар
16466916
Заңды тұлғалар
824363
Ағымдағы жылдың статистикасы
Осы күні - 22.10.2021
33788
Ағымдағы айда
698478
Бір жыл ішінде - 2021
12544250
Жеке куәлік
Бір жыл ішінде - 2021
428935
Қазан
37257
Қыркүйек
51656
Тамыз
48553
Шілде
47977
Маусым
47085
Мамыр
31443
Сәуір
36183
Наурыз
37189
Ақпан
42628
Қаңтар
48964
2021
428935
2020
802290
2019
2298336
2018
1864829
2017
1614404
2016
1294484
2015
1715291
2014
1199965
2013
920930
2012
78444
SSL техникалық сертификаты
Бір жыл ішінде - 2021
322
Қазан
20
Қыркүйек
29
Тамыз
26
Шілде
37
Маусым
31
Мамыр
19
Сәуір
25
Наурыз
7
Ақпан
25
Қаңтар
103
2021
322
2020
299
2019
298
2018
213
2017
219
2016
313
2015
170
2014
139
2013
111
2012
85
Юридические лица - удаленная идентификация
Осы күні - 22.10.2021
1079
Қазан
19711
Қыркүйек
26579
Тамыз
29233
Шілде
24746
Маусым
26213
Мамыр
24131
Сәуір
33568
Наурыз
35299
Ақпан
32186
Қаңтар
33568
2021
285234
2020
187976
Физические лица - удаленная идентификация
Осы күні - 22.10.2021
15616
Қазан
354101
Қыркүйек
617338
Тамыз
1592916
Шілде
1506540
Маусым
898759
Мамыр
649715
Сәуір
522572
Наурыз
355176
Ақпан
472222
Қаңтар
486806
2021
7456145
2020
2668079
Бұлтты сақтау
Бір жыл ішінде - 2021
115733
Қазан
8741
Қыркүйек
17154
Тамыз
22193
Шілде
24685
Маусым
16191
Мамыр
17740
Сәуір
9029
Наурыз
0
Ақпан
0
Қаңтар
0
2021
115733
Басқа қосымшалар арқылы шығарылған (mgov)
Бір жыл ішінде - 2021
4987514
Қазан
204775
Қыркүйек
363266
Тамыз
1281754
Шілде
1220956
Маусым
662342
Мамыр
438238
Сәуір
256304
Наурыз
155876
Ақпан
201621
Қаңтар
202382
2021
4987514
2020
574343
2019
128601
Выпущенные на защищенный носитель
Бір жыл ішінде - 2021
448866
Қазан
39635
Қыркүйек
54977
Тамыз
50732
Шілде
49506
Маусым
48803
Мамыр
32980
Сәуір
37944
Наурыз
38771
Ақпан
44537
Қаңтар
50981
2021
448866
2020
823105
2019
2352760
2018
688393
Жалпы статистика
Қазан
698478
Қыркүйек
1106629
Тамыз
2079931
Шілде
1991594
Маусым
1384742
Мамыр
1037198
Сәуір
990831
Наурыз
852383
Ақпан
1116298
Қаңтар
1286166
2021
12544250
2020
8834119
2019
8339720
2018
6451005
2017
4932007
2016
3764543
2015
3575667
2014
2436479
2013
2134322
2012
455720
2011
478292
2010
316000
2009
105300
2008
2340