ҚР ҰКО статистикасы

Қолданыстағы ЭЦҚ кілттері
Жалпы саны
17631913
Жеке тұлғалар
16808869
Заңды тұлғалар
823044
Осы жылдың статистикасы
Осы күні - 27.05.2022
33670
Осы айда
832199
Бір жыл ішінде - 2022
6117616
Жеке куәлік
Бір жыл ішінде - 2022
309594
Мамыр
47762
Сәуір
78376
Наурыз
61939
Ақпан
65351
Қаңтар
56166
2022
309594
2021
540191
2020
802290
2019
2298336
2018
1864829
2017
1614404
2016
1294484
2015
1715291
2014
1199965
2013
920930
2012
78444
SSL техникалық сертификаты
Бір жыл ішінде - 2022
173
Мамыр
16
Сәуір
19
Наурыз
23
Ақпан
22
Қаңтар
93
2022
173
2021
382
2020
299
2019
298
2018
213
2017
219
2016
313
2015
170
2014
139
2013
111
2012
85
Заңды тұлғалар - қашықтан сәйкестендіру
Осы күні - 27.05.2022
1170
Мамыр
28347
Сәуір
37484
Наурыз
34714
Ақпан
45833
Қаңтар
40291
2022
186669
2021
343007
2020
187976
Жеке тұлғалар - қашықтан сәйкестендіру
Осы күні - 27.05.2022
18858
Мамыр
474193
Сәуір
915123
Наурыз
682212
Ақпан
708791
Қаңтар
540230
2022
3320549
2021
8388824
2020
2668079
Бұлтты сақтау
Бір жыл ішінде - 2022
103034
Мамыр
14227
Сәуір
27265
Наурыз
21868
Ақпан
20209
Қаңтар
19465
2022
103034
2021
150418
Басқа қосымшалар арқылы шығарылған (mgov)
Бір жыл ішінде - 2022
1567930
Мамыр
203883
Сәуір
465869
Наурыз
285593
Ақпан
344514
Қаңтар
268071
2022
1567930
2021
5431629
2020
574343
2019
128601
Қорғалған тасымалдағышқа шығарылған
Бір жыл ішінде - 2022
323634
Мамыр
49719
Сәуір
80995
Наурыз
64513
Ақпан
68663
Қаңтар
59744
2022
323634
2021
566679
2020
823105
2019
2352760
2018
688393
Жалпы статистика
Мамыр
832199
Сәуір
1507236
Наурыз
1256235
Ақпан
1359974
Қаңтар
1161972
2022
6117616
2021
14514470
2020
8834119
2019
8339720
2018
6451005
2017
4932007
2016
3764543
2015
3575667
2014
2436479
2013
2134322
2012
455720
2011
478292
2010
316000
2009
105300
2008
2340
ҚР-ның шет елдердегі мекемелері арқылы шығарылған
Бір жыл ішінде - 2022
344
Америка Құрама Штаттары
26
Германия
2
Ресей Федерациясы
171
Біріккен Араб Әмірліктері
0
Корей Республикасы
96
Қырғыз Республикасы
10
Түркия Республикасы
16
Чехия
23
2022
344
2021
197