ҚР ҰКО статистикасы

Қолданыстағы ЭЦҚ кілттері
Жалпы саны
11386125
Жеке тұлғалар
10643668
Заңды тұлғалар
742453
Жеке куәлік
Бір жыл ішінде - 2020
720136
Қазан
44379
Қыркүйек
47676
Тамыз
39042
Шілде
40052
Маусым
58583
Мамыр
27840
Сәуір
174
Наурыз
100889
Ақпан
181450
Қаңтар
180051
2020
720136
2019
2298336
2018
1864829
2017
1614404
2016
1294484
2015
1715291
2014
1199965
2013
920930
2012
78444
Юридические лица - удаленная идентификация
Осы күні - 29.10.2020
1243
Қазан
22486
Қыркүйек
22416
Тамыз
26391
Шілде
20512
Маусым
20698
Мамыр
19744
Сәуір
15295
Наурыз
0
Ақпан
0
Қаңтар
0
2020
147542
Басқа қосымшалар арқылы шығарылған (mgov)
Бір жыл ішінде - 2020
469056
Қазан
35009
Қыркүйек
37937
Тамыз
16926
Шілде
35117
Маусым
19917
Мамыр
13423
Сәуір
2139
Наурыз
71432
Ақпан
152742
Қаңтар
84414
2020
469056
2019
128601
Выпущенные на защищенный носитель
Бір жыл ішінде - 2020
737447
Қазан
46097
Қыркүйек
50031
Тамыз
40366
Шілде
40969
Маусым
59908
Мамыр
28947
Сәуір
593
Наурыз
102594
Ақпан
184438
Қаңтар
183504
2020
737447
2019
2352760
2018
688393
Ағымдағы жылдың статистикасы
Осы күні - 29.10.2020
30558
Ағымдағы айда
698961
Бір жыл ішінде - 2020
7333354
SSL техникалық сертификаты
Бір жыл ішінде - 2020
233
Қазан
23
Қыркүйек
27
Тамыз
26
Шілде
31
Маусым
15
Мамыр
13
Сәуір
34
Наурыз
5
Ақпан
47
Қаңтар
12
2020
233
2019
298
2018
213
2017
219
2016
313
2015
170
2014
139
2013
111
2012
85
Физические лица - удаленная идентификация
Осы күні - 29.10.2020
10612
Қазан
249130
Қыркүйек
317243
Тамыз
396432
Шілде
384130
Маусым
296701
Мамыр
241564
Сәуір
268981
Наурыз
31779
Ақпан
0
Қаңтар
0
2020
2185960
SIM карта
Бір жыл ішінде - 2020
0
Қазан
0
Қыркүйек
0
Тамыз
0
Шілде
0
Маусым
0
Мамыр
0
Сәуір
0
Наурыз
0
Ақпан
0
Қаңтар
0
2019
21
2018
5
2017
26
2016
555
2015
366
Жалпы статистика
Қазан
698961
Қыркүйек
750356
Тамыз
725795
Шілде
691635
Маусым
654155
Мамыр
469542
Сәуір
363254
Наурыз
590152
Ақпан
1141088
Қаңтар
1248416
2020
7333354
2019
8339720
2018
6451005
2017
4932007
2016
3764543
2015
3575667
2014
2436479
2013
2134322
2012
455720
2011
478292
2010
316000
2009
105300
2008
2340