ҚР ҰКО статистикасы

Қолданыстағы ЭЦҚ кілттері
Жалпы саны
16680343
Жеке тұлғалар
15841507
Заңды тұлғалар
838836
Осы жылдың статистикасы
Осы күні - 24.09.2022
18642
Осы айда
1398186
Бір жыл ішінде - 2022
12308020
Жеке куәлік
Бір жыл ішінде - 2022
574584
Қыркүйек
47748
Тамыз
73013
Шілде
72994
Маусым
65759
Мамыр
53238
Сәуір
78376
Наурыз
61939
Ақпан
65351
Қаңтар
56166
2022
574584
2021
540191
2020
802290
2019
2298336
2018
1864829
2017
1614404
2016
1294484
2015
1715291
2014
1199965
2013
920930
2012
78444
SSL техникалық сертификаты
Бір жыл ішінде - 2022
261
Қыркүйек
16
Тамыз
30
Шілде
16
Маусым
24
Мамыр
18
Сәуір
19
Наурыз
23
Ақпан
22
Қаңтар
93
2022
261
2021
382
2020
299
2019
298
2018
213
2017
219
2016
313
2015
170
2014
139
2013
111
2012
85
Заңды тұлғалар - қашықтан сәйкестендіру
Осы күні - 24.09.2022
129
Қыркүйек
31361
Тамыз
38026
Шілде
32532
Маусым
31611
Мамыр
31469
Сәуір
37484
Наурыз
34714
Ақпан
45833
Қаңтар
40291
2022
323321
2021
343007
2020
187976
Жеке тұлғалар - қашықтан сәйкестендіру
Осы күні - 24.09.2022
17241
Қыркүйек
1041532
Тамыз
1606938
Шілде
1161530
Маусым
475368
Мамыр
537095
Сәуір
915123
Наурыз
682212
Ақпан
708791
Қаңтар
540230
2022
7668819
2021
8388824
2020
2668079
Бұлтты сақтау
Бір жыл ішінде - 2022
204409
Қыркүйек
24164
Тамыз
30922
Шілде
26259
Маусым
18000
Мамыр
16257
Сәуір
27265
Наурыз
21868
Ақпан
20209
Қаңтар
19465
2022
204409
2021
150418
Басқа қосымшалар арқылы шығарылған (mgov)
Бір жыл ішінде - 2022
4389831
Қыркүйек
712199
Тамыз
1143208
Шілде
793856
Маусым
149764
Мамыр
226757
Сәуір
465869
Наурыз
285593
Ақпан
344514
Қаңтар
268071
2022
4389831
2021
5431629
2020
574343
2019
128601
Қорғалған тасымалдағышқа шығарылған
Бір жыл ішінде - 2022
598654
Қыркүйек
49869
Тамыз
75351
Шілде
75616
Маусым
68415
Мамыр
55488
Сәуір
80995
Наурыз
64513
Ақпан
68663
Қаңтар
59744
2022
598654
2021
566679
2020
823105
2019
2352760
2018
688393
Жалпы статистика
Қыркүйек
1398186
Тамыз
2121079
Шілде
1643477
Маусым
921422
Мамыр
938439
Сәуір
1507236
Наурыз
1256235
Ақпан
1359974
Қаңтар
1161972
2022
12308020
2021
14514470
2020
8834119
2019
8339720
2018
6451005
2017
4932007
2016
3764543
2015
3575667
2014
2436479
2013
2134322
2012
455720
2011
478292
2010
316000
2009
105300
2008
2340
ҚР-ның шет елдердегі мекемелері арқылы шығарылған
Бір жыл ішінде - 2022
597
Америка Құрама Штаттары
47
Германия
6
Ресей Федерациясы
311
Біріккен Араб Әмірліктері
0
Корей Республикасы
127
Қырғыз Республикасы
29
Түркия Республикасы
44
Чехия
33
2022
597
2021
197