ҚР ҰКО статистикасы

Қолданыстағы ЭЦҚ кілттері
Жалпы саны
15379631
Жеке тұлғалар
14568677
Заңды тұлғалар
810954
Ағымдағы жылдың статистикасы
Осы күні - 26.07.2021
87876
Ағымдағы айда
1562849
Бір жыл ішінде - 2021
8230467
Жеке куәлік
Бір жыл ішінде - 2021
282844
Шілде
39352
Маусым
47085
Мамыр
31443
Сәуір
36183
Наурыз
37189
Ақпан
42628
Қаңтар
48964
2021
282844
2020
802290
2019
2298336
2018
1864829
2017
1614404
2016
1294484
2015
1715291
2014
1199965
2013
920930
2012
78444
SSL техникалық сертификаты
Бір жыл ішінде - 2021
244
Шілде
34
Маусым
31
Мамыр
19
Сәуір
25
Наурыз
7
Ақпан
25
Қаңтар
103
2021
244
2020
299
2019
298
2018
213
2017
219
2016
313
2015
170
2014
139
2013
111
2012
85
Юридические лица - удаленная идентификация
Осы күні - 26.07.2021
1408
Шілде
19784
Маусым
26213
Мамыр
24131
Сәуір
33568
Наурыз
35299
Ақпан
32186
Қаңтар
33568
2021
204749
2020
187976
Физические лица - удаленная идентификация
Осы күні - 26.07.2021
65317
Шілде
1163228
Маусым
898759
Мамыр
649715
Сәуір
522572
Наурыз
355176
Ақпан
472222
Қаңтар
486806
2021
4548478
2020
2668079
Бұлтты сақтау
Бір жыл ішінде - 2021
63706
Шілде
20746
Маусым
16191
Мамыр
17740
Сәуір
9029
Наурыз
0
Ақпан
0
Қаңтар
0
2021
63706
Басқа қосымшалар арқылы шығарылған (mgov)
Бір жыл ішінде - 2021
2848431
Шілде
931668
Маусым
662342
Мамыр
438238
Сәуір
256304
Наурыз
155876
Ақпан
201621
Қаңтар
202382
2021
2848431
2020
574343
2019
128601
Выпущенные на защищенный носитель
Бір жыл ішінде - 2021
294625
Шілде
40609
Маусым
48803
Мамыр
32980
Сәуір
37944
Наурыз
38771
Ақпан
44537
Қаңтар
50981
2021
294625
2020
823105
2019
2352760
2018
688393
Жалпы статистика
Шілде
1562849
Маусым
1384742
Мамыр
1037198
Сәуір
990831
Наурыз
852383
Ақпан
1116298
Қаңтар
1286166
2021
8230467
2020
8834119
2019
8339720
2018
6451005
2017
4932007
2016
3764543
2015
3575667
2014
2436479
2013
2134322
2012
455720
2011
478292
2010
316000
2009
105300
2008
2340