ҚР ҰКО статистикасы

Қолданыстағы ЭЦҚ кілттері
Жалпы саны
18921898
Жеке тұлғалар
18043593
Заңды тұлғалар
877962
Осы жылдың статистикасы
Осы күні - 29.01.2023
26547
Осы айда
2002841
Бір жыл ішінде - 2023
2002841
Жеке куәлік
Бір жыл ішінде - 2023
64392
Қаңтар
64392
2023
64392
2022
753740
2021
540191
2020
802290
2019
2298336
2018
1864829
2017
1614404
2016
1294484
2015
1715291
2014
1199965
2013
920930
2012
78444
SSL техникалық сертификаты
Бір жыл ішінде - 2023
100
Қаңтар
100
2023
100
2022
353
2021
382
2020
299
2019
298
2018
213
2017
219
2016
313
2015
170
2014
139
2013
111
2012
85
Заңды тұлғалар - қашықтан сәйкестендіру
Осы күні - 29.01.2023
224
Қаңтар
51857
2023
51857
2022
458077
2021
343007
2020
187976
Жеке тұлғалар - қашықтан сәйкестендіру
Осы күні - 29.01.2023
24927
Қаңтар
1432604
2023
1432604
2022
11045755
2021
8388824
2020
2668079
Бұлтты сақтау
Бір жыл ішінде - 2023
40833
Қаңтар
40833
2023
40833
2022
287575
2021
150418
Басқа қосымшалар арқылы шығарылған (mgov)
Бір жыл ішінде - 2023
918054
Қаңтар
918054
2023
918054
2022
6623725
2021
5431629
2020
574343
2019
128601
Қорғалған тасымалдағышқа шығарылған
Бір жыл ішінде - 2023
66706
Қаңтар
66706
2023
66706
2022
785032
2021
566679
2020
823105
2019
2352760
2018
688393
Жалпы статистика
Қаңтар
2002841
2023
2002841
2022
17002965
2021
14514470
2020
8834119
2019
8339720
2018
6451005
2017
4932007
2016
3764543
2015
3575667
2014
2436479
2013
2134322
2012
455720
2011
478292
2010
316000
2009
105300
2008
2340
ҚР-ның шет елдердегі мекемелері арқылы шығарылған
Бір жыл ішінде - 2023
45
Америка Құрама Штаттары
5
Германия
0
Ресей Федерациясы
29
Біріккен Араб Әмірліктері
0
Корей Республикасы
5
Қырғыз Республикасы
1
Түркия Республикасы
4
Чехия
1
2023
45
2022
734
2021
197