ҚР ҰКО статистикасы

Қолданыстағы ЭЦҚ кілттері
Жалпы саны
11752897
Жеке тұлғалар
11027089
Заңды тұлғалар
725790
Жеке куәлік
Бір жыл ішінде - 2021
23616
Қаңтар
23616
2021
23616
2020
802290
2019
2298336
2018
1864829
2017
1614404
2016
1294484
2015
1715291
2014
1199965
2013
920930
2012
78444
Юридические лица - удаленная идентификация
Осы күні - 16.01.2021
115
Қаңтар
12483
2021
12483
2020
187976
Басқа қосымшалар арқылы шығарылған (mgov)
Бір жыл ішінде - 2021
87110
Қаңтар
87110
2021
87110
2020
574343
2019
128601
Выпущенные на защищенный носитель
Бір жыл ішінде - 2021
24555
Қаңтар
24555
2021
24555
2020
823105
2019
2352760
2018
688393
Ағымдағы жылдың статистикасы
Осы күні - 16.01.2021
18580
Ағымдағы айда
606018
Бір жыл ішінде - 2021
606018
SSL техникалық сертификаты
Бір жыл ішінде - 2021
21
Қаңтар
21
2021
21
2020
299
2019
298
2018
213
2017
219
2016
313
2015
170
2014
139
2013
111
2012
85
Физические лица - удаленная идентификация
Осы күні - 16.01.2021
5721
Қаңтар
209898
2021
209898
2020
2668079
SIM карта
Бір жыл ішінде - 2021
0
Қаңтар
0
2019
21
2018
5
2017
26
2016
555
2015
366
Жалпы статистика
Қаңтар
606018
2021
606018
2020
8834152
2019
8339720
2018
6451005
2017
4932007
2016
3764543
2015
3575667
2014
2436479
2013
2134322
2012
455720
2011
478292
2010
316000
2009
105300
2008
2340